Zľava pre balíky SILVER a GOLD

platí pre nové aktivácie do 31.01.2022

10% zľava pri ročnej frekvencii platieb

platí na 12 mesiacov od aktivácie

5% zľava pri mesačnej frekvencii platieb

platí na 12 mesiacov od aktivácie

Podrobnosti k získaniu zľavy

  • vzťahuje sa len na balíky SILVER a GOLD, ktoré budú aktivované do 31.01.2022 (vrátane). Za aktiváciu sa považuje aj odsúhlasenie zmluvy (zasielaná elektronicky vo formáte PDF) telefonicky alebo elektronicky formou emailu
  • zľava 10% platí pri aktivácii balíka SILVER a/alebo GOLD s ročnou frekvenciou platieb
  • zľava 5% platí pri aktivácii balíka SILVER a/alebo GOLD s mesačnou frekvenciou platieb
  • zľava je odpočítaná zo základných cien balíkov bez DPH
  • zľava bude automaticky uplatnená po dobu 12 po sebe nasledujúcich mesiacov od dátumu aktivácie
  • po skončení doby uplatnenia zľavy bude účtovaná základná cena balíka
  • zľava sa nevzťahuje na pridávnych užívateľov a klientov k balíkom SILVER a GOLD
  • nárok na zľavu má automaticky každý nový zákazník, ktorý si objedná balíky SILVER a GOLD počas platnosti akcie alebo aj existujúci zákazník, ktorý prejde na nové balíky zo svojho pôvodného – MINI, STAR, STARTER a BUSINESS
  • zľava sa nevzťahuje na doplnkové služby – dodatočná RAM, CPU, HDD, obnova dát zo zálohy, migrácia dát alebo support
  • zľava sa nevzťahuje na licencie Microsoft / Microsoft 365 (pôvodne Office365 balíky)