Stravné a kilometrovné od 1. septembra 2022

S účinnosťou od 1. septembra 2022 sa na základe opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 281/2022 Z. z. a 282/2022 Z. z. menia sumy stravného a základné náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách nasledovne:

 

A. Sumy stravného od 1. septembra 2022:

a) 6,40 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
b) 9,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
c) 14,50 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

 

B. Príspevok zamestnávateľa na stravovanie od 1. septembra 2022

V súvislosti so zmenou náhrad stravného sa s účinnosťou od 1. septembra 2022 mení aj:

  • minimálna hodnota stravovacej poukážky z 4,50 eura na 4,80 eura (§ 152 ods. 4 Zákonníka práce);
  • maximálna hodnota príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca (jedno hlavné jedlo) z 3,30 eura na 3,52 eura (§ 152 ods. 3 Zákonníka práce);
  • minimálna hodnota príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca (55 % z minimálnej hodnoty stravovacej poukážky) z 2,48 eura na 2,64 eura.

 

C. Základné náhrady za použitie motorových vozidiel pri pracovných cestách od 1. septembra 2022

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre:

  • jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,063 eura,
  • osobné cestné motorové vozidlá je 0,227 eura.