Vzdelávanie

Sekcia vznikla v spolupráci s portálom seminare.sfera.sk

Vyznať sa v rozmanitých legislatívnych pravidlách a správne ich aplikovať do praxe, je časovo náročné. Každý rok sa schvaľujú novely zákonov, ktoré prinášajú zmeny týkajúce sa predovšetkým daní, účtovníctva či personalistiky a miezd. Z potreby vzdelávať zamestnancov v rôznych oblastiach vznikla myšlienka zorganizovať odborné semináre z oblastí Účtovníctvo a danePersonalistika a mzdyŠpeciálne semináre.

Výber z odborných článkov na seminare.sfera.sk

Vzdelávanie

Nehnuteľnosti a DPH

Kedy vzniká povinnosť vykonať úpravu dane odpočítanej pri investičnom majetku § 54 zákona o dani z pridanej hodnoty (ZDPH) – z jeho znenia vyplýva, že ak platiteľ

Zobraziť článok »

Aktuálna ponuka seminárov

Termín: 26.9.-5.12.2022

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková – audítorka – členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné…

Prihlásiť sa

Termín: 10.11. a 24.11.2022

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR
Ing. Dagmar Bednáriková, daňová poradkyňa

Prihlásiť sa

Termín: 14.11.2022

Prednášajúci: Ing. Jana Vršková – pracovníčka Ministerstva financií SR
Ing. Michaela Vidová – pracovníčka Ministerstva financií SR

Prihlásiť sa

Termín: 23.11.2022

Prednášajúci: Ing. Eva Ivaničová – špecialistka a odborníčka Ministerstva financií SR na oblasť daňového poriadku

Prihlásiť sa

Termín: 01.12.2022

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy – daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Prihlásiť sa

Praktické pomôcky