BLOG

Daňový bonus od 1. júla 2022

Zákon o financovaní voľného času dieťaťa z 24.5.2022 prináša aj novelu zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v ktorom upravuje podmienky a výšku daňového…

Viac

DPH v praxi – dodávky tovaru

Z pohľadu zákona o DPH je dôležité, aby platiteľ pri kúpe tovaru od zahraničnej firmy z iného členského štátu, resp. z tretieho štátu venoval pozornosť textu uvedenému na faktúre…

Viac